Hur många barn har bevittnat relationsvåld?

Svar: Stiftelsen Allmänna barnhuset fick 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga våld mot barn. I studien fokuserade man även på barn som upplevt relationsvåld i hemmet.
Man refererar där till tidigare studier där man frågat ett större antal skolelever om relationsvåld. Resultatet blev enligt nedan.


“Elva procent av eleverna hade upplevt att pappa psykiskt och/eller fysiskt misshandlat mamma och nästan sju procent hade upplevt mammas våld mot pappa. Detta överlappar till viss del, då eleverna inte sällan uppgav att både mamma och pappa varit våldsamma.”


Källa:
Stiftelsen Allmänna barnhuset - Våld mot barn 2016